برگزاری دوره آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

دوره آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با تدریس جناب آقای صحاف رئیس گروه حسابرسی مالیات اداره امور مالیاتی قزوین در محل سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. همه ساله با توجه به قانون جدید اداره مالیاتی، تمامی واحدهای تجاری ملزم به تهیه اظهارنامه مالیاتی فصلی هستند و موظفند تمامی بندهای این اظهارنامه را به درستی تکمیل نمایند.بنابراین این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توسعه مهارتهای علمی در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی است که می تواند به اهداف دولت در دریافت مالیات صحیح کمک کند و از سویی دیگر موسسات و سازمانها با تهیه اظهارنامه مالیاتی صحیح و قانونی می توانند از تخفیفات ویژه استفاده کرده و اعتبار کسب کنند. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با موارد ذیل آشنا شدند:
  • آشنایی مختصر با قانون تجارت
  • آشنایی مختصر با مبانی قانون مالیات های مستقیم
  • آشنایی با درآمدهای معاف از مالیات
  • تکمیل جداول سود و زیان
  • تکمیل جداول ترازنامه
  • تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده
  • فرم های تکمیلی و قوانین مختلف در تهیه اظهارنامه مالیاتی
زبان سایت »