برگزاری دوره آموزشی فرایند صادرات در پارک علم و فناوری قزوین

دوره آموزشی فرایند صادرات با همکاری اتاق بازرگانی قزوین در سالن همایش شهیدرجایی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛این دوره که با ارائه دکتر افتخاریان(استاد دانشگاه و مدرس اتاق بازرگانی ایران)برگزارشد،به موضوعاتی از قبیل:بازاریابی انبوه،بازار مصرفی وبازار هدف پرداخت شد. شایان ذکر است؛در این دوره واحدهای فناور،تُجار واعضای اتاق بازرگانی حضور داشتند.  
زبان سایت »