برگزاری دوره آموزشی شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده

به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی پارک علم وفناوری استان قزوین ، با توجه به رسالت بنیاد ملی نخبگان در خصوص حمایت از مخترعین و نخبگان کشور جهت تجاری سازی اختراعات، پارک علم و فناوری استان قزوین با همکاری بنیاد ملی نخبگان قزوین دوره آموزشی شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیدهجهت معرفی نحوه حمایت و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از اختراعات برگزیده برگزار گردید. این دوره آموزشی با تدریس جناب آقای مهندس قنبری، رئیس کارگروه ارزیابی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها و معاون دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندهای معاونت برنامه­ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 15 مرداد 96 از ساعت 15 الی 17 در محل سالن آمفی تئاتر پارک برگزار شد.

در این دوره آموزشی  مدل و بسته های حمایتی بنیاد ملی نخبگان در خصوص اختراعاتی که در سطوح مختلف تجاری سازی فناوری هستند بیان شد.

زبان سایت »