برگزاری دوره آموزشی روانشناسی فروش و ایجاد رونق در بازار و فروش در زمان رکود

دوره آموزشی روانشناسی فروش و ایجاد رونق در زمان رکود با همکاری اتاق بازرگانی استان در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با تدریس دکتر محمدرضا انصاری در سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری استان و با حضور مدیران شرکت های صنعتی، تجاری و فناور برگزار شد. محتوای این دوره شامل موارد ذیل بود:
  • تغییرات بازار در شرایط رکود
  • تحلیل رفتار مشتری
  • مدیریت احساسات مشتری در رکود
  • روانشناسی مشتری
  • روانشناسی فروش حرفه ای
  • بخشبندی مشتریان در زمان فروش
  • توسعه فروش در زمان رکود
  • سبک های ارتباطی مشتری
     
زبان سایت »