برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری برای واحدهای فناور

دوره آموزشی آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با تدریس سرکار خانم عبدالرزاقی در سالن جلسات شهید سیاهپوش برای واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به جهت تسهیل ارسال درخواست های واحدهای فناور قرار است از ابتدای شهریور ماه کلیه مکاتبات با واحدهای فناور از طریق سیستم اتوماسیون داخلی پارک علم وفناوری صورت پذیرد.    
زبان سایت »