برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نحوه نگارش طرح کسب و کار(BP)

دوره آموزشی آشنایی با نحوه نگارش طرح کسب و کار(BP) در تاریخ 13 تیر ماه از ساعت 13 الی 16 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار گردید در این جلسه آقای مهندس لعلی( کارشناس ارزیابی مرکز رشد) به تبیین مفاهیم طرح کسب و کار پرداختند و توضیحات مفصلی در مورد مفاهیم مالی مورد نیاز برای نوشتن طرح ارائه نمودند. در انتها فایل طرح کسب و کاری که طراحی نمودند را تشریح نمودند.

زبان سایت »