برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم دانش بنیان و نحوه ثبت شرکت در سامانه دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری استان قزوین با توجه به نیاز واحدهای فناور به آشنایی با مفهوم دانش بنیان و مزایای شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری قزوین اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم دانش بنیان و نحوه ثبت شرکت در سامانه دانش بنیان نمود. این دوره آموزشی با تدریس جناب آقای مهندس ملایی کارشناسان امور موسسات و مسئول پیگیری امور دانش بنیانی واحدهای فناور ارائه گردید،

 در این دوره که با حضور  واحدهای فناورمستقر در مراکز رشد استان و پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید، مدرسانواع شرکت های دانش بنیان و ملاک های مهم در تبدیل به شرکت دانش بنیان و نحوه ثبت نام در سامانه daneshbonyan.ir را برای مخاطبین تبیین نمودند.

زبان سایت »