برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی

مطابق با تقویم آموزشی پارک علم و فناوری قزوین، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با حضور سرکار خانم نعمتی رئیس بازرسی دفاتر قانون اداره کل تأمین اجتماعی استان و اعضای واحدهای فناور برگزار شد.

با توجه به فرصت های قانونی دیده شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان جهت اطلاع از قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی ، پارک علم و فناوری قزوین نسبت به برگزاری دوره های آموزشی توجیهی با هدف معرفی این فرصت‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند های کاری خود نموده است.

در این دوره مباحث ذیل تدریس گردید:

  • تعریف تأمین اجتماعی
  • مشمولین قانون تأمین اجتماعی
  • وظایف و تکالیف شرکت ها در خصوص بیمه تأمین اجتماعی
  • نحوه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان
  • اقدامات و نحوه محاسبه حق بیمه
  • تعهدات کوتاه مدت بیمه
  • تکالیف کارفرمایان در قوانین تأمین اجتماعی
زبان سایت »