برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیات و نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیات و نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی در پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، با توجه به حضور شرکت های نوپا در مرکز رشد  و ضرورت آشنایی با شیوه تکمیل اظهارنامه های مالیاتی، این دوره در دو روز و با تدریس جناب آقای صحاف رئیس گروه حسابرسی مالیات اداره امور مالیاتی قزوین در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

ایشان ضمن بیان قوانین مالیاتی به ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه ثبت اظهارنامه مالیاتی به واحدهای فناور پرداختند و اعلام نمودند که شرکت ها باید به مواد قانونی قانون مالیات مستقیم که مربوط به شخصیت های حقوقی می باشد، مسلط باشند.

با توجه به نیاز واحدهای فناور شرکت کننده، دومین جلسه از این دوره نیز با عنوان نکات مربوط به ثبت و ارسال اطلاعات معاملات فصلی (موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) برگزار گردید.

زبان سایت »