برگزاری دوره آشنایی با بوم مدل کسب و کار

به منظور آشنایی واحدهای فناور با شیوه استفاده از بوم مدل کسب وکار در فرآیندهای کاری خود دوره ای با حضور مدیر عامل شتابدهنده هوشمند سلامت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مهندس صرافها مدیر عامل شتاب دهنده هوشمند سلامت، مباحثی در زمینه آموزش نحوه پرکردن فرمت بوم مدل کسب و کار ، نوآوری و خلق مدل کسب و کار، درآمدی بر تفکر مدل کسب‎ و کار به عنوان ابزاری برای استراتژی، نوآوری در مدل کسب ‎و ‎کار و هم اندیشی گروهی، تفکر طراحی برای نوآوری در مدل کسب‎و‎کار و آزمودن مدل های کسب‎ و‎ کار به وسیله فرآیند مشتری سازی را در این دوره آموزشی مطرح نمودند.

بوم مدل کسب و کار یا  Business Model Canvas  ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما اجازه می‌دهد مدل کسب و کار خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا  آن‌را به چالش طلبیده و یا تغییر (چرخش:Pivot) دهید.
بوم مدل کسب و کار ابزار ساده تصویری و در عین حال بسیار قدرتمند است که ۹ بخش سازنده‌ی مدل‌کسب و کار را توصیف می‌کند. این بخش‌ها شامل بخش‌(های) مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال(های) توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان درآمد، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، شرکای(تجاری) کلیدی و ساختار هزینه‌ها است.

زبان سایت »