برنامه دیدار نوروزی ستاد پارک علم وفناوری قزوین با واحدهای فناور مستقر

دیدار نوروزی رئیس، مدیران و کارکنان پارک علم و فناوری قزوین با مدیران و اعضای واحدهای فناور مستقر از ساعت 10 الی 12 روز شنبه 18 فروردین در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار می گردد.
زبان سایت »