بازدید کمیته پژوهش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آبیک از پارک علم و فناوری قزوین

جمعی از اعضای کمیته پژوهش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آبیک، امروز 11دی ماه97 از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،جمعی از اعضای کمیته پژوهش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آبیک، امروز 11دی ماه97 از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. در این بازدید خانم مهندس عبدالرزاقی کارشناس مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین به تشریح نحوه حمایت از ایده های دانشجویان و ایده پردازان پرداخت. و پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نحوه تجاری سازی از دیگر مسائلی بود که به بازدید کنندگان ارائه شد.
زبان سایت »