بازدید کانون بسیج فرهنگیان استان از پارک علم و فناوری قزوین

گروهی از فرهنگیان استان قزوین با حمایت کانون بسیج فرهنگیان استان به منظور آشنایی با دستاوردهای علمی، از پارک علم و فناوری قزوین بازدید به عمل آوردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ساختار آموزش و پرورش کشور، مباحث علمی و فنی حرفه ای جایگاه ویژه ای دارند از طرفی معلمان کشور تاثیر بسزایی در ارتقا سطح فکری و آموزشی نسل آینده کشور خواهند داشت از این رو این بازدیدها با هدف آشنایی بیشتر معلمان با فضای دانش بنیان کشور و دستاوردهای انقلاب و همچنین انتقال این مباحث به دانش آموزان تدوین می شود.

زبان سایت »