بازدید نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور از پارک علم و فناوری قزوین

به منظور بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور از پارک علم و فناوری قزوین بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید آقایان گلریز و بسیطی از روند رو به پیشرفت ساختمان چند مستأجره که در مراحل پایانی خود به سر می برد بازدید نمودند و در جریان مشکلات و منابع مورد نیاز جهت بهره برداری از پروژه قرار گرفتند.  
زبان سایت »