بازدید مهندس نصری استاندار اسبق قزوین از پارک علم و فناوری قزوین

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این بازدید دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری به ارائه گزارشی از روند فعالیت های پارک علم و فناوری قزوین و وضعیت واحدهای فناور مستقر پرداختند. ایشان با اشاره به فعالیت های عمرانی صورت گرفته از افتتاح ساختمان چند مستاجره پارک علم وفناوری قزوین در اینده نزدیک خبر داد. در این بازدید مهندس نصری از ظرفیت های پارک علم و فناوری قزوین در خصوص رشد و توسعه استان مطلع شدند.
زبان سایت »