بازدید معلمان آموزش و پرورش از پارک علم و فناوری قزوین

جمعی از معلمان آموزش و پرورش استان از پارک علم و فناوری قزوین و دهکده علم و خلاقیت کارنو واقع در پارک علم و فناوری بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای بازدید و نشستی که در سالن همایش شهید رجایی پارک علم وفناوری قزوین مهندس پیله ور مدیر روابط عمومی پارک علم وفناوری قزوین ضمن معرفی پارک علم وفناوری و مرکز رشد جامع به بیان توضیحاتی در خصوص تاریخچه پارک علم وفناوری پرداختند.

در ادامه مهندس لعلی کارشناس امور موسسات پارک علم و فناوری استان به بیان توضیحاتی در خصوص ضرورت ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مکانیزم های حمایتی و سطوح  مختلف حضور در این مرکز پرداختند ایشان همچنین به لزوم همکاری و همراهی بخش های مختلف استان در بحث فناوری و پیشرفت آن اشاره نمودند.

در ادامه مهندس سروش  از کارآفرینان ومدیران واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین مطالبی در زمینه پرورش ایده، تبدیل آن به محصول و نحوه تجاری سازی آن به بازدید کنندگان ارائه نمودند.

سپس بازدیدکنندگان  با حضور در دهکده علم و خلاقیت کارنو از نزدیک با خدمات این مرکز برای دانش آموزان آشنا شدند.

زبان سایت »