بازدید معاون دادگستری استان از پارک علم و فناوری قزوین

حجت الاسلام حیدری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین از پارک علم و فناوری بازدید کرد.

زبان سایت »