بازدید مسئول امور موسسات پارک علم و فناوری قزوین از شهرک صنعتی آراسنج

حمیدرضا پیله ور مسئول امور موسسات پارک علم و فناوری قزوین به همراه مهدی ملایی کارشناس امور موسسات از  شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،حمیدرضا پیله ور مسئول امور موسسات پارک علم و فناوری قزوین به همراه مهدی ملایی کارشناس امور موسسات از  شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا بازدید کردند. بر اساس این گزارش، پیله ور در طی جلسه ای از مدیر عامل “شرکت تولیدی البرز بهسم” خواستار افزایش تعاملات پارک علم و فناوری قزوین با این شرکت شد و گفت: دفاتر تحقیق و توسعه واحدهای صعنتی این شهرک می توانند در پارک علم و فناوری قزوین مستقر شوند. در پایان این بازدید از واحده  صنعتی شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا بازید به عمل آمد.
زبان سایت »