بازدید مسئول اداره تعاون زندان های استان از پارک علم و فناوری قزوین

مسئول اداره تعاون زندان های استان قزوین با هدف مشارکت با این مجموعه در جهت اصلاح و ارتقای مهارت های زندانیان، از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید مهندس زکی زاده رئیس اداره تعاون زندان های استان از تعدادی از واحدهای فناور پارک علم و فناوری و مرکز رشد جامع استان بازدید کردند. در ادامه این بازدید جلسه ای با حضور جناب آقای حسینی رئیس اداره تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی استان، جناب آقای نوری مدیر اداری مالی پارک علم و فناوری و برخی از اعضای واحدهای فناور برگزار شد. در این جلسه جناب آقای زکی زاده اظهار داشت: نگاه ما در امور زندان ها به سمت تربیتی پیشرفت کرده و برخی از زندانیان با مشارکت بنیان تعاون مشغول به کار شده اند. هدف ما اصلاح و تربیت و ارتقای مهارت های زندانیان است و در این زمینه توجه به درمان اعتیاد، ورزش، سلامت جسمانی و روحانی را مدنظر قرار داه ایم. همچنین تسهیلاتی را برای برخی از زندانیان واجد شرایط پس از خروج از زندان درنظر گرفته ایم تا به چرخه اجتماع بازگردند. در ادامه جلسه جناب آقای نوری مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری بیان کرد: در حال حاضر در پارک علم و فناوری ایده ها را دریافت می کنیم و بر حسب صنعتی که این ایده به آن مرتبط است، ایده را به سمت محصول هدایت می کنیم. در این خصوص امکان گسترش خدمات کانون خلاقیت و نوآوری در امور زندانیان وجود دارد که با استفاده از اساتید مجرب بتوان مهارت های زندانیان را در حوزه ایجاد کسب و کار ارتقا داد. حسینی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: متأسفانه ما در اشتغال زندانیان و دادن تسهیلات با کمبود منابع مواجه هستیم. در این زمینه می توانیم از وام های ارزان مانند مشاغل خانگی بهره ببریم. در این زمینه با شناخت ظرفیت های طرفین می توانیم این امر را محقق سازیم.
زبان سایت »