بازدید مسئولین پارک علم و فناوری پردیس از پارک علم و فناوری قزوین

مسئولین پارک علم و فناوری پردیس امروز چهارشنبه 97/11/17 از پارک علم  و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مسئولین پارک علم و فناوری پردیس امروز چهارشنبه 97/11/17 از مجموعه پارک علم  و فناوری قزوین بازدید کردند. در این بازدید توضیحات مفصلی در خصوص اهداف و وظایف پارک علم و فناوری قزوین از فعالیتهای فناورانه و کارآفرینانه و شرکتهای دانش بنیان ارائه شد. در ادامه این بازدید از چند شرکت دانش بنیان بازدید به عمل آمد و در خصوص راه اندازی مراکز شتابدهی، رویداد ها و استارتاپ ها و توسعه علم و فناوری در سطح استان قزوین بحث و بررسی شد.
زبان سایت »