بازدید “مرتضی روزبه” استاندار اسبق قزوین از پارک علم و فناوری

 مرتضی روزبه استاندار اسبق قزوین از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد و با بخش‌های مختلف و عملکرد واحدهای فناور مستقر در این پارک آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،مرتضی روزبه استاندار اسبق قزوین از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد و با بخش‌های مختلف و عملکرد واحدهای فناور مستقر در این پارک آشنا شد. در این بازدید واحدهای فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد جامع عملکرد، چشم‌انداز و برنامه کاری خود را ارائه کردند. شایان ذکر است پارک علم و فناوری مرکز فعالیت های علمی و فناورانه است و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های فناور و دانش بنیان حاضر در پارک و موسسه ‌های متکی بر علم و دانش است.
زبان سایت »