بازدید مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر وطن پور مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه هیئت اجرایی از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان، دکتر وطن پور و هیئت همراه به منظور آشنایی با واحدهای فناور در پارک علم و فناوری استان حضور یافتند و از نزدیک در جریان فعالیت و دستاوردهای شرکت‌های مستقر قرار گرفتند. در ابتدای این بازدید دکتر فریدونی سرپرست مرکز رشد پارک علم و فناوری ضمن خوش آمدگویی، با اشاره به توانمندی‌های پارک برای توسعه کارآفرینی و فناوری خواستار مشارکت و همکاری بیشتر فیمابین پارک علم و فناوری قزوین و علوم پزشکی استان برای حل مشکلات واحدهای فناور مستقر در پارک شد.  
زبان سایت »