بازدید مدیر شعب بانک ملت استان قزوین از پارک علم و فناوری قزوین

جناب آقای مددی مدیر شعب بانک ملت استان قزوین و جناب آقای پروینچی رئیس بانک ملت شعبه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از پارک علم و فناوری قزوین بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این بازدید دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به ارائه توضیحاتی در زمینه طرح جامع توسعه پارک علم و فناوری و وضعیت واحدهای فناور پارک علم وفناوری پرداختند. در ادامه این بازدید اعضا با حضور در محل واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری از جمله: بسا پارس صنعت، تام لوکوموتیو، آذر پروژه فرآیندساز، کیمیا پژوهش ماهان و آشکار پرتو پویا با روند فعالیت های ایشان آشنا شدند.  
زبان سایت »