بازدید مدیریت امور شعب بانک ملی استان از پارک علم و فناوری قزوین

علی یزدان دوست مدیر امور شعب بانک ملی قزوین ظهر روز دوشنبه 30دی 98 از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، علی یزدان دوست مدیریت امور شعب بانک ملی استان قزوین در بازدید با توانمندیهای پارک و ظرفیت شرکتهای فناور آشنا گردید. در این بازدید موضوعات سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع آموزش و ترویج خلاقیت و کارآفرینی به خانواده بانک ملی استان قزوین بررسی و مقرر گردید کلیه موضوعات مورد بحث در قالب تفاهم نامه ای مورد پیگیری قرار گیرد. در ادامه یزدان دوست به اتفاق هیئت همراه از چند واحد مستقر در پارک علم و فناوری از جمله شرکت آشکار پرتو پویا، شرکت آب آرا، هسته فناور کاسپین مکاترونیک و استودیو پویاگران و استودیو راکت بازدید به عمل آوردند.     انتهای پیام/* 981030
زبان سایت »