بازدید مدیران شرکت صنایع هفت الماس از پارک علم و فناوری استان قزوین

جمعی از مدیران شرکت صنایع هفت الماس با حضور در پارک علم وفناوری استان از نزدیک با توانمندی واحدهای فناور آشنا شدند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری استان قزوین بر اساس برنامه ریز صورت گرفته جهت تعامل پارک علم و فناوری با صنایع استان جمعی از مدیران شرکت صنایع هفت الماس با حضور در پارک علم وفناوری استان از نزدیک با توانمندی واحدهای فناور آشنا شدند. در حاشیه این بازدید جلسه مذاکره با یکی از واحدهای مستقر جهت بررسی امکان تعامل و همکاری بیشتر با این شرکت صنعتی برگزار گردید.
زبان سایت »