بازدید صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و مهدیه سادات قافله باشی عضو شورای اسلامی شهر قزوین از پارک علم وفناوری قزوین.

بازدید صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مهدیه سادات قافله باشی عضو شورای اسلامی شهر قزوین از پارک علم وفناوری قزوین.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛  صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مهدیه سادات قافله باشی عضو شورای اسلامی شهر قزوین از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.

ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و قافله باشی عضو شورای اسلامی شهر قزوین در این بازدید از نزدیک با نحوه فعالیت و عملکرد واحد های مستقر در پارک علم و فناوری قزوین آشنا شدند.

زبان سایت »