بازدید سرمایه گذاران ازبکستانی از پارک علم و فناوری قزوین

سرمایه گذاران ازبکستانی از پارک علم و فناوری و برخی از واحدهای مستقر و دستاوردهای آنها به منظور توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌ بنیان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، سرمایه گذاران ازبکستانی صبح امروز از پارک علم و فناوری و برخی از واحدهای مستقر و دستاوردهای آنها به منظور توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌ بنیان بازدید کردند. در این دیدار سرمایه گذاران ازبکستانی زمینه‌های پیشنهادی خود را برای همکاری با پارک تشریح و آمادگی خود را برای تعریف پروژه‌های مشترک در بخش‌های مختلف فناوری با واحدهای مستقر در پارک اعلام کردند. در ادامه این دیدار دکتر یوسف گرجی مهلبانی، رئیس پارک علم وفناوری قزوین ضمن خیر مقدم به میهمانان، آمادگی پارک را برای سرمایه‌گذاران ازبکستانی اعلام کرد.
زبان سایت »