بازدید رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از پارک علم وفناوری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه دکتر صادقی از روند رو به رشد پارک علم وفناوری قزوین بازدید کردند.

در این بازدید دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین گزارشی از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان ارائه دادند. همچنین ایشان با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه های عمرانی در حال حداث  پارک علم و فناوری قزوین، از افتتاح ساختمان چند مستاجره در آینده نزدیک خبر دادند.

زبان سایت »