بازدید دکتر علیرضا نبی داور مسابقه میدون از پارک علم و فناوری قزوین

بازدید دکتر علیرضا نبی بنیانگذار و مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا و عضو هیات داوران مسابقه تلویزیونی میدون از پارک علم و فناوری قزوین.  انتهای پیام/*
زبان سایت »