بازدید دکتر زند حسامی مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر زند حسامی مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز چهارشنبه 12دی97 از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  پارک علم و فناوری قزوین، دکتر زند حسامی مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز چهارشنبه 12دی97 از دستاورد ها و محصولات واحدهای فناور مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد.

در این بازدید زیرساخت ها و امکانات مرکز رشد و پارک علم و فناوری قزوین مورد بررسی قرار گرفت و مدیر کل دفتر نوآوری و کسب وکار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مدیران واحدهای فناور در خصوص تجاری سازی محصولات و بازارهای هدف آن ها گفتگو کرد.

زبان سایت »