بازدید دکتر تلخابی نماینده مجلس خبرگان از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر مجید تلخابی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر تلخابی به منظور آشنایی با ساختار پارک علم و فناوری و مراکز رشد از پارک علم و فناوری استان بازدید کردند. در ابتدای این بازدید دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری به ارائه گزارشی از روند فعالیت های پارک علم و فناوری قزوین و وضعیت واحدهای فناور مستقر و معرفی محصولاتشان پرداختند. در ادامه دکتر تلخابی با حضور در محل واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری از جمله: بسا پارس صنعت، تام لوکوموتیو، عمید پویا پرداز، آشکار پرتو پویا و کیمیا پژوهش ماهان از نزدیک با روند فعالیت های ایشان آشنا شدند.  
زبان سایت »