بازدید دانشجویی از پارک علم و فناوری قزوین

دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بقیه الله طی دو روز از پارک علم و فناوری قزوین بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،این بازدید با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان از فعالیت‌ها و  ماموریت‌های مرکز رشد و پارک علم و فناوری استان و نحوه حمایت این مجموعه از افراد صاحب ایده برگزار شد. دانشجویان شرکت کننده در این بازدید با حمایت‌های مشاوره ای و مالی پارک علم و فناوری از طرح‌های کارآفرینی و ایده های نوآورانه دانشجویان و کمک به تجاری سازی این طرح ها از نزدیک آشنا شدند. در این بازدید مهندس لعلی کارشناس امور موسسات و سرکار خانم عبدارزاقی کارشناس مرکز رشد پارک علم و فناوری، بخش هایی از طرح های صاحبان ایده که هم اکنون با حمایت های این مرکز به محصول تجاری تبدیل شده را برای دانشجویان تشریح کردند و درخصوص تجربیات موفق، شکست‌ها و موانع پیش روی واحدهای فناور توضیحاتی را ارائه نمودند.   در پایان دانشجویان از محصولات برخی واحدهای مستقر بازدید نمودند.  
زبان سایت »