بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان از پارک علم و فناوری قزوین

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان صبح روز یکشنبه 27 بهمن ماه98 از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و‌امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، صبح روز یکشنبه ۲7 بهمن ماه سال 98، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان از پارک علم و فناوری قزوین و واحدهای فناور و دانش بنیان آن بازدید کرده و ضمن آشنایی با دستاوردها و محصولات آنها، با کارشناسان پارک قزوین به گفت و گو نشستند. در ابتدای بازدید کارشناس مرکز رشد ضمن عرض خوش آمدگویی، توضیحاتی راجع به فضای فیزیکی پارک و خدمات و حمایت های پارک از شرکت ها داد و هدف از این بازدید را جهت دهی ایده های پژوهشی به سمت کارآفرینی بیان کرد. در ادامه، مدیر امورموسسات، به خدمات قابل ارائه و نحوه پذیرش یک طرح درپارک پرداخت و به سوالات دانشجویان درخصوص مرکز رشد پاسخ داد. در این بازدید تعداد 3۵ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور داشتند.   انتهای پیام/* 981127
زبان سایت »