بازدید جمعی از مدیران و کارکنان پارک علم و فناوری البرز

هیئت پارک علم و فناوری البرز به منظور آشنایی با ساختار و روند توسعه واحدهای فناور مستقر از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین در ابتدای این بازدید، نشستی با حضور مدیران و ستاد پارک علم وفناوری قزوین در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر گرجی رئس پارک علم وفناوری قزوین و جناب آقای نوری مدیر اداری و مالی پارک با حضور در سالن جلسات به خوش آمد گویی میهمانان پرداختند.

در ادامه نشست مهندس پیله ور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین جهت آشنایی حاضرین به معرفی تاریخچه و اقدامات صورت گرفته در مدت فعالیت این پارک پرداختند. ایشان با اشاره به نقاط قوت هر دو مجموعه از افزایش سطح همکاری های دو مجموعه و استفاده از ظرفیت های مشترک سخن گفتند.

سرکار خانم مهندس نیکونژاد مسئول هماهنگی امور مرکز رشد جامع  نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص فرآیند پذیرش و استقرار در پارک علم وفناوری و مرکز رشد جامع پرداختند.

در ادامه این جلسه میهمانان با حضور در تعدادی از واحدهای فناور مستقر، از نزدیک با مسئولان این واحدها به تبادل تجربیات و نظرات خود پرداختند.

در پایان این بازدید به رسم یادبود، بسته خوش نویسی تهیه شده توسط واحد فناور برگه زرینه قلم عماد مستقر در پارک علم و فناوری قزوین، به اعضای ستادی پارک علم و فناوری البرز اهدا شد.

زبان سایت »