بازدید جمعی از مدیران و کارکنان خانم شاغل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پارک علم وفناوری قزوین

به منظور آشنایی کارکنان خانم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پارک علم وفناوری و بانوان کارآفرین شاغل در واحدهای فناور این بازدید برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین این بازدید که با هدف آشنایی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با  روند توسعه پارک علم و فناوری قزوین، آشنایی با واحدهای فناور مستقر به ویژه واحدهایی که نقش بانوان در فرآیند کاری ایشان پررنگ تر است برگزار شد. در ابتدای این بازدید مهندس پیله ور مدیر روابط عمومی پارک علم وفناوری قزوین به معرفی پارک علم وفناوری و فعالیت های صورت گرفته در آن پرداخت.ایشان در ادامه به ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک رکن اساسی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که شرکت های دانش بنیان  و واحدهای فناور نقش اساسی و کلیدی را در تحقق آن خواهد داشت. در ادامه مهندس نوری مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری با اشاره به ضرورت حمایت از پارک های علم وفناوری به بیان انتظارات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حمایت های مالی و معنوی از این مجموعه اشاره کرد.   میهمانان حاضر در برنامه با حضور در تعدادی از واحدهای فناور از نزدیک با روند فعالیت های ایشان آشنا شدند.  
زبان سایت »