بازدید جمعی از مدیران و هیئت مشاور عمرانی پارک علم و فناوری زنجان

هیئت پارک علم و فناوری زنجان به منظور آشنایی با ساختار اداری و عمرانی و روند توسعه واحدهای فناور مستقر، از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین در ابتدای این بازدید، نشستی با حضور مدیران و ستاد پارک علم وفناوری قزوین در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار شد. در ابتدای نشست دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین با حضور در سالن جلسات به خوش آمد گویی میهمانان پرداختند. در ادامه نشست مهندس پیله ور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین جهت آشنایی حاضرین به معرفی تاریخچه و اقدامات صورت گرفته در مدت فعالیت این پارک پرداختند. ایشان با اشاره به نقاط قوت هر دو مجموعه از افزایش سطح همکاری های دو مجموعه و استفاده از ظرفیت های مشترک سخن گفتند. همچنین جناب آقای نوری مدیر اداری و مالی، جناب آقای مهندس شادمان کارشناس عمرانی، جناب آقای مهندس صدقی کارشناس مرکز رشد و جناب آقای مهندس ملایی کارشناس امور مؤسسات هر یک به ارائه توضیحاتی در زمینه مربوطه پرداختند. در ادامه این جلسه میهمانان با حضور در تعدادی از واحدهای فناور مستقر، از نزدیک با مسئولان این واحدها به تبادل تجربیات و نظرات خود پرداختند. همچنین از ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین نیز بازدید به عمل آمد.  
زبان سایت »