بازدید جمعی از روسا و معاونین بانک ملت قزوین از پارک علم و فناوری قزوین

بازدید معاون سرپرستی، رئیس اداره اعتبارات بانک ملت اسات و رئیس بانک ملت شعبه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این بازدید حسن نوری مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری قزوین به ارائه توضیحاتی در زمینه طرح جامع توسعه پارک علم و فناوری و وضعیت واحدهای فناور پارک علم وفناوری پرداخت. در ادامه حمیدرضا پیله مسئول امور موسسات پارک علم و فناوری قزوین توضیحاتی را درباره شرکت های درحال فعالیت از جمله: بسا پارس صنعت، تام لوکوموتیو و آشکار پرتو پویا به میهمانان ارائه داد. همچنین در پایان این بازدید میهمانان دیداری صمیمی با دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین داشتند.
زبان سایت »