بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه کار الوند از پارک علم و فناوری قزوین

دانشجویان دانشگاه کار الوند از پارک علم و فناوری قزوین و واحدهای فناور مستقر در آن بازدید و با فعالیت‌های پارک علم و فناوری آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در این بازدید دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه کار الوند با تعریف پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، وظایف آنها در دنیا و چگونگی ارتباط‌دهی آنها بین صنعت و دانشگاه به طور عمومی و سپس با فعالیت‌های پارک علم و فناوری قزوین، شرکت‌های فناور و دانش بنیان عضو و مستقر در پارک و نقش کلیدی شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور آشنا شدند.

زبان سایت »