بازدید انجمن مدیران کنترل کیفیت استان

انجمن مدیران کنترل کیفیت استان از پارک علم و فناوری قزوین بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این بازدید مهندس ملایی کارشناس امور موسسات پارک علم و فناوری به ارائه توضیحاتی در زمینه طرح جامع توسعه پارک علم و فناوری و وضعیت واحدهای فناور پارک علم وفناوری پرداختند.

در ادامه این بازدید اعضا با حضور در محل واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری با روند فعالیت های آنها آشنا شدند.

 

 

 

زبان سایت »