بازدید از شرکت پترو کیمیا ویژن

طی بازدیدکارشناسان پارک علم وفناوری ازمحل شرکت پترو کیمیاویژن درشهریور ماه 97 از مراحل ساخت و نصب تجهیزات شرکت بازدید بعمل آمد . شرکت دانش بنیان پتروکیمیا ویژن در سال1392 در زمینه بازیافت ضایعات مایع واحد پتروشیمی و پالایشگاهی تاسیس گردید. این شرکت ضمن خرید زمینی به مساحت 9 هکتار واقع درمنطقه رامشان در استان قزوین باهدف اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی اقدام به احداث واحد تولیدی خود نموده است که درحال حاضر پروژه باپیشرفت فیزیکی % 90 همراه است. محصول این واحد عبارت است از روغن با پایه پارافینی و مواد پایه تولید قیر. در حالت جامع تمام خوراک هایی که به waste oil اطلاق میشوند میتواند به عنوان خوراک این واحد مورد استفاده قرار گیرند. تمام مجتمع هایی که به نحوی با فعالیت های پالایش نفت یاگاز و پتروشیمی ها سروکار دارند ضایعات مایع مانندی دارند که میتواند به عنوان خوراک این شرکت قرار گیرند. در تکنولوژی های رقیب ضمن اجبار فرآیند در دما و فشار بالا ) که مصرف کننده انرژی نیز هستند( جدا شدن گازهای مضر غیر قابل کنترل، مخرب و خطرناک برای محیط زیست صورت میگیرد. از طرفی فلزات سنگین نیز به خوبی اکسید نمی شوند زیرا دمای بالا باعث انحلال بیشتر آنها خواهد شد.  
زبان سایت »