بازدید از شرکت صنایع غذایی سحر

به منظور آشنایی با فرآیندهای کاری، بررسی شیوه های تعامل فیمابین و دعوت از حضور واحدهای صنعتی جهت استقرار در پارک علم وفناوری تور صنعتی بازدید از شرکت های صنعتی استان همدان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،در این بازدید مهندس پیله ور مدیر روابط عمومی پارک علم وفناوری، دکتر کریمی مدیر مرکز خدمات تخصصی کسب و کار و مهندس رضایی کارشناس ارزیابی مرکز رشد پارک علم وفناوری قزوین حضور داشتند از شرکت صنایع غذایی سحر و شرکت آریا شکوه بازدید به عمل آمد.

همچنین در نشستی با حضور مدیر کارخانه و مسئولان صنایع غذایی سحر راهکارهای تعامل میان پارک علم وفناوری و این شرکت در قالب استفاده از خدمات واحدهای فناور، و خدمات مشاوره دانش بنیان بررسی گردید.

زبان سایت »