اولین پاسداشت زنان موفق قزوین به مناسبت روز زن

اولین پاسداشت زنان موفق قزوین به مناسبت روز زن در استانداری قزوین برگزار و از دکتر شهره نصیری مدیرعامل شرکت بنیان شیمی همگام صنعت از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین تقدیر شد.  
زبان سایت »