اولین دورهمی ایده پردازان حوزه صنایع غذایی

 اولین دورهمی بعد از رویداد فود استارت با دعوت از شرکت کنندگان در رویداد ،علاقه مندان و ایده پردازان حوزه صنایع غذایی در محل شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار ش د. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، اولین دورهمی بعد از رویداد فود استارت با دعوت از شرکت کنندگان در رویداد ،علاقه مندان و ایده پردازان حوزه صنایع غذایی سه شنبه  3 دی ماه 98 در محل شتاب دهنده هوشمند سلامت پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. در این رویداد افراد در فضایی دوستانه به بیان تجربیات،شبکه سازی و یادگیری پرداختند. انتهای پیام/* 981007
زبان سایت »