انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری استان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تفاهم نامه همکاری‌های فرهنگی، هنری و تربیتی فی مابین دکتر گرجی ریاست پارک علم و فناوری استان و سرکار خانم اروجی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین منعقد شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان، به منظور گسترش همکاری‌های فرهنگی، هنری و تربیتی  و افزایش ارتباط بین آموزش‌های رسمی و غیر رسمی با نیازهای دانش آموزان و بازار کار، تأمین بستر فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی، هنری و علمی در استان، این تفاهم نامه به امضاء طرفین قرار داد رسید. هدف از این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت‌های طرفین در تقویت فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی، هنری و علمی، استفاده بهینه از فضاهای طرفین تفاهم نامه، همکاری در خصوص دانش افزایی و توانمند سازی کارکنان، مربیان و اعضاء، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و اقدامات پژوهشی و علمی، همکاری در طراحی، تقویت و برپایی جشنواره‌ها، مسابقات فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مرکز علوم و نجوم می‌باشد.
زبان سایت »