انعقاد تفاهم نامه مشترک بین پارک علم و فناوری قزوین و کانون معلولین توانا استان قزوین

به منظور ایجاد زمینه های لازم برای همکاری در جهت حمایت و هدایت از کسب و کارهای اجتماعی در حوزه معلولین، تقویت و پرورش ایده ها و خلاقیت های دانش آموزی، ارتقاء توانایی های علمی و مهارتی افراد با توجه به نیازهای جامعه، ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و گسترش ظرفیت های اشتغال زایی مبتنی بر فناوری با تولید ثروت و ارزش افزوده بالا و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دانش بنیان، رونق تولید و با هدف جذبایده، تبدیل ایده به محصول، حمایت از فناوران، ثبت اختراع، تجاری سازی و توسعه بازار بین پارک علم و فناوری قزوین و کانون معلولین توانا استان قزوین منعقد گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناور قزوین، هدف از انعقاد این تفاهمه نامه همکاری مشترک طرفین و هم افزایی ظرفیت های موجود به منظور تحقق اهداف با استفاده از امکانات موجود می باشد.  
زبان سایت »