امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری قزوین و اداره کل استاندارد

به منظور گسترش همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت های طرفین پارک علم و فناوری قزوین و اداره کل استاندارد تفاهم نامه همکاری منعقد گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، هدف از انعقاد این تفاهم نامه تقویت و توسعه همکاری ها و رفع نیازهای طرفین در حوزه های مختلف کاری با استفاده از ظرفیت ها و امکانات متقابل برای بهره برداری بهتر از توانمندی ها، فرصت های کاری و منابع موجود طرفین می باشد.   محورهای مطرح شده جهت تعامل فیمابین پارک علم و فناوری قزوین و اداره کل استاندارد به شرح ذیل می باشد:
  • آموزش و تأیید صلاحیت ارزیابان آزمایشگاه ها با توجه به پتانسیل نیروی متخصص موجود در پارک علم و فناوری قزوین
  • برقراری ارتباط انجمن مدیران کنترل کیفیت استان با مجموعه پارک علم و فناوری با محوریت احصاء نیازمندی های صنایع استان به منظور مرتفع نمودن نیازهای بخش صنعت
  • همکاری اداره کل استاندارد در خصوص هموار نمودن مسیر تأیید صلاحیت آزمایشگاه های معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری با هدف مرتفع نمودن نیاز آزمایشگاهی استان و اقتصادی نمودن آزمایشگاه ها
  • برگزاری سمینارهای مشترک علمی و فنی در حوزه های مختلف اعم از انرژی، محیط زیست، آلاینده ها و…
   
زبان سایت »