امضای تفاهم نامه فیمابین پارک علم و فناوری قزوین و آموزشکده های فنی و حرفه ای استان قزوین

تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی شعبه کانون شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری در آموزشکده های فنی و حرفه ای به منظور استفاده از ظرفیت های طرفین در توسعه فعالیت های  علمی و شکوفایی ایده های خلاقانه منعقد گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، نظر به توسعه حمایتهای مادی و معنوی پارک علم و فناوری قزوین از جامعه نخبگان و فرهیختگان استان به ویژه اساتید و دانشجویان نوآور، خلاق و نیز بهره مندی از توان علمی، فنی و زیرساختهای آموزشکده فنی وحرفه ای شهید بابایی قزوین در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایجاد زمینه های همکاری و ارائه خدمات علمی– فنی و گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی این تفاهم نامه به امضای طرفین قرار داد رسید.

اهم موضات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

* ارائه مشاوره های علمی، فنی و تخصصی

* استفاده از تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

* برگزاری دوره های آموزشی و تامین منابع اطلاعات علمی و فنی

زبان سایت »