امضاء تفاهم نامه سه جانبه و اجرای طرح وقف علم و فناوری در قزوین

امضاء تفاهم نامه سه جانبه و اجرای طرح وقف علم و فناوری زمینه بهره برداری از موقوفات برای کمک به اشتغال دانش بنیان در استان قزوین فراهم شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، تفاهم نامه سه جانبه فیمابین پارک علم و فناوری قزوین، اداره کل اوقاف و امور خیریه و مرکز همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده استان با هدف ایجاد همکاری در زمینه فرهنگ سازی، ترویج و مدیریت طرح وقف علم و فناوری و بهره برداری از موقوفات مرتبط با موضوع طرح در زمینه های مدیریت توسعه فناوری های نوظهور و نیاز محور جامعه، به امضا رسید.

دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: امیدواریم با استفاده بهینه از ظرفیت طرفین بتوانیم هر چه سریعتر کمیته ای متشکل از اعضای این تفاهم نامه در راستای پیش برد اهداف آن اقدام نمائیم تا از سرمایه ها و منابع مالی موجود در اوقاف در حوزه فناوری استفاده کنیم.

حجت الاسلام غلامرضا عادل مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در حاشیه امضاء تفاهم نامه پارک علم و فناوری قزوین، اداره کل اوقاف استان و مرکز همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده استان اظهار کرد: سنت حسنه وقف و امور خیریه از ملزومات توسعه، گسترش و پیشرفت تمدن اسلامی است، به طوری که بخش عظیمی از میراث فرهنگی، علمی و آموزشی و درمانی و اجتماعی در کشورهای اسلامی و به ویژه کشور عزیزمان نتیجه بهره گیری از اوقاف و نیات خیرخواهانه واقفان بوده و یکی از پایه های تمدن اسلامی بر بنیان فرهنگ وقف بنا نهاده شده است.

حجت الاسلام عادل اضافه کرد: همچنین در این تفاهم زمینه همکاری در ترویج و فرهنگ سازی با موضوع وقف علم و فناوری در سطح جامعه، حمایت مشترک از محل درآمد موقوفات مرتبط با علم و فناوری در پژوهش های کاربردی برای موضوع وقف علم و فناوری و کارکرد های وقف در توسعه دانش بنیان کشور، حمایت مشترک از محل درآمد موقوفات مرتبط با علم و فناوری در تحقیقات و توسعه فناوری های نوظهور با رویکرد پاسخگویی به نیازهای روز جامعه پیش بینی شده است. حجت الاسلام عادل تصریح کرد: همکاری مشترک در تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناورانه مورد نیاز جامعه و حمایت از ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان نخبگان و نوآوران و حمایت از محل درآمد موقوفات عام قابل بهره برداری برای طرح ها و ایده های علمی نوآورانه با رویکرد طرح های کاربردی دیده شده است.

زبان سایت »