افزایش پهنای باند اینترنت پارک علم و فناوری استان

به اطلاع کلیه واحدهای فناور و همکاران محترم می رساند پهنای باند  اینترنت پارک علم و فناوری استان قزوین از 14 مگابیت بر ثانیه به 17 مگابیت بر ثانیه  افزایش یافت امید است که این امر گامی مؤثر در جهت بهبود ارتقای علمی و فرهنگی پارک علم وفناوری استان باشد

زبان سایت »