اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست

نشست دکتر مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین با دکتر تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست صبح امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت99 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه ضمن ارائه طرح سازمان محیط زیست، چگونگی همکاری پارک های علم و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زبان سایت »